Warsztaty letnie 2024

Wpłaty  z tytułem  Warsztaty letnie 2024 na nr konta:    31 1680 1046 0000 3000 0540 8131

Dokument bez tytułu

 


dzieci;
Dzień 2Niezwykle zwierzęta.
7:30-8:00Przyprowadzenie dzieci, poranne czynności. Zajęcia dowolne przy stolikach.
8:00-8:30Zabawy ruchowe i integracyjne przy muzyce.
8:30-9:00Przerwa na śniadanie.
9:00-9:30Wyjazd do H2Ochla.
9:30-12:00Gry i zabawy sportowe w Ochli.
12:00-13:00Obiad.
13:30-14:30Oglądanie bajki.
14:30-15:30Zajęcia opiekuńcze.
Dzień 4Dzień sportu na wesoło
7:30-8:00Przyprowadzanie dzieci, poranne czynności, zajęcia dowolne przy stolikach.
8:00-9:00Przerwa na śniadanie.
9:00-11:00Ulubone gry i zabawy naszych rówieśników w krajach UE.
11:00-12:00Współzawodnictwo - zajęcia sportowe.
12:00-12:30Obiad.
12:30-13:30Zabawy integracyjne.
13:30-14:00Magiczne eksperymenty.
14:00-15:30Zajęcia opiekuńcze.

 

Dokument bez tytułu

 

Dzień 1Wycieczka po Zielonej Górze
7:30 - 8:00Przyprowadzenie dzieci. Omówienie planu dnia. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi ich zasadami.
8:00 - 8:30Joga dla dzieci.
8:30 - 9:00Przerwa na śniadanie.
9:00 - 10:00Miejskie podchody i pyszne lody.
10:00 - 12:00Zabawa w terenie- szukamy Bachusików.
12:00 - 12:30Obiad.
12:30 - 14:00Zajęcia plastyczne – ulubiony Bachusik.
14:00 - 15:30Zajęcia dowolne przy stolikach- gry planszowe, kreatywne zabawy z plastelina etc.
Dzień 3Dzień superbohatera.
7:30-8:00Przyprowadzanie dzieci, poranne czynności, zajęcia dowolne przy stolikach.
8:00-8:30Kalambury, zagadki, quizy letnie.
8:30-9:00Przerwa na śniadanie.
9:00-11:00Spotkanie ze Strażakami.
10:30-12:00Strażacka Sala zabaw.
12:00-12:30Obiad.
12:30-14:00Nasz Superbohater - zajęcia plastyczne.
14:00-15:30Zabawy sportowe na boisku.
Dzień 5Zabawa, zabawa, zabawa
7:30-8:00Przyprowadzanie dzieci, poranne czynności.
8:00-8:30Zabawy dowolne przy stolikach.
8:30-9:00Przerwa na śniadanie.
9:00-10:00Konkurs plastyczny- letni pejzaż.
10:00-12:30Wyjście do Sali zabaw.
12:30-13:30Obiad.
13:30-14:30Zabawy ruchowe na boisku.
14:30-15:30Podsumowanie warsztatów, rozdanie upominków i dyplomów.

 

Scroll to Top