Kursy stacjonarne

Dzięki naszym małym grupom (6-10 osób) znacznie wzrasta skuteczność nauczania, każdy uczeń jest zauważony i ma szansę na częste zabieranie głosu. Małe grupy sprzyjają nawiązywaniu bliższych i lepszych relacji pomiędzy uczącymi się a lektorem, dzięki czemu łatwiej określić indywidualne potrzeby słuchacza.

Na zajęciach ponadto wykorzystujemy różne metody pracy:
– oglądanie filmów obcojęzycznych
– tłumaczenie różnych tekstów (artykuły prasowe , piosenki, itp.)
– konwersacje indywidualne z uczniem w parach i w grupie
– w przypadku dzieci również: gry i zabawy, prace projektowe czyli połączenie umiejętności językowych i twórczych.

Jak co roku zapraszamy na kursy języków

Angielskiego                    Niemieckiego                  Francuskiego                  Hiszpańskiego

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Zapewniamy odpowiedni nadzór dydaktyczny

· Milą i twórczą atmosferę
· Możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie
bez ponoszenia konsekwencji finansowych
· Wszystkie poziomy nauczania
· Miesięczną odpłatność za pobieraną naukę
*dla grup dziecięcych
· Lektorów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym – NATIVE SPEAKER
· Certyfikat ukończenia kursu
· Dla grup dziecięcych – podręczniki GRATIS przy jednorazowej płatności za cały kurs,

Zajęcia odbywają się:

w Szkole Podstawowej nr 1 *  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 17
* – cena niestandardowa
w Zespole Szkół Edukacyjnych nr 2   ul. L. Staffa 10
w Zespole Edukacyjnym nr 6    ul. Przylep – 8 Maja
w Zespole Edukacyjnym nr 9 (SP nr 11)     ul. Spawaczy 3d
w Fila SJO “PERFEKT”    ul. Sucharskiego 13
oraz
przy ul. Mechaników 111  – sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 11

PLUS BANK S.A     nr konta:     31 1680 1046 0000 3000 0540 8131

Cennik PERFEKT
  Ilość godzinCena za godzinęKoszt kursuPłatnośćForma opłaty
Grupy dziecięce
młodzieżowe (6-8 osób) 
60 x 45 min.31 zł1860 złratalna10 x 186 zł
Grupy dziecięce
klasy I-III   (9-10 osób)
64 x 45 min.23 zł1472 złratalna10 x 147,20 zł
Grupy dziecięce
młodzieżowe 
LIGHT
30 x 60 min.42 zł1260 złratalna10 x 126 zł
Grupy dorosłych, uczniowie szkół średnich
Kursy przygotowujące do matury
oraz certyfikatów językowych
60 x 45 min.39 zł2340 złratalna7 x 335 zł
Grupy dziecięce
klasy I-III (9-10 osób)
32 x 45 min.23 zł736 złratalna8 x 92 zł
ZAPRASZAMY

Cennik PERFEKT
  Ilość godzin

do wykorzystania w bieżącym roku szkolnym*

Koszt kursuPłatnośćForma płatności
Lekcje indywidualne
zajęcia konwersacyjne
pakiet 8 lekcji (45 min.)928 złopłata jednorazowa
Lekcje indywidualne
zajęcia konwersacyjne
pakiet 13 lekcji (45 min.)1430 złopłata jednorazowa
ZAPRASZAMY
Scroll to Top