[tt_custom_header]

RODO

Nasz adres

Szkoła Języków Obcych PERFEKT

ul. Mechaników 111
65-119 Zielona Góra

e-mail: biuro@perfekt.zgora.pl
tel: 68 320-30-42

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych „PERFEKT”, z siedzibą przy ul. Mechaników 111, 65-119 Zielona Góra,
  tel. 68 320 30 42, e-mail: biuro@perfekt.zgora.pl.
 2. Szkoła Języków Obcych „PERFEKT” przetwarza dane osobowe dotyczące:
 • słuchacza: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, klasa do której uczęszcza (dotyczy kursów dedykowanych dla dzieci),
 • płatnika: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, numer i seria dokumentu tożsamości, numer konta bankowego (w przypadku osób regulujących płatność przelewem).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcia umowy sprzedaży usługi edukacyjnej tj. kursu języka obcego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO);
 • wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie umowy zawartej z nami przez Panią/Pana (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych
  z zawarciem i realizacją umowy.
 2. Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania. W sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przysługuje także prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 3. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane mogą być udostępnione jedynie
  w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 8. Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt: , tel. 68 320 30 42, e-mail: biuro@perfekt.zgora.pl
Scroll to Top