Kursy stacjonarne

Dzięki naszym małym grupom (6-12 osób) znacznie wzrasta skuteczność nauczania, każdy uczeń jest zauważony i ma szansę na częste zabieranie głosu. Małe grupy sprzyjają nawiązywaniu bliższych i lepszych relacji pomiędzy uczącymi się a lektorem, dzięki czemu łatwiej określić indywidualne potrzeby słuchacza.

Na zajęciach ponadto wykorzystujemy różne metody pracy:
– oglądanie filmów obcojęzycznych
– tłumaczenie różnych tekstów (artykuły prasowe , piosenki, itp.)
– konwersacje indywidualne z uczniem w parach i w grupie
– w przypadku dzieci również: gry i zabawy, prace projektowe czyli połączenie umiejętności językowych i twórczych.

Jak co roku zapraszamy na kursy języków

Angielskiego                    Niemieckiego                  Francuskiego                  Hiszpańskiego

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Zapewniamy odpowiedni nadzór dydaktyczny

· Milą i twórczą atmosferę
· Możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie
bez ponoszenia konsekwencji finansowych
· Wszystkie poziomy nauczania
· Miesięczną odpłatność za pobieraną naukę
*dla grup dziecięcych
· Lektorów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym – NATIVE SPEAKER
· Certyfikat ukończenia kursu
· Dla grup dziecięcych – podręczniki GRATIS przy jednorazowej płatności za cały kurs,

Zajęcia odbywają się:

w Szkole Podstawowej nr 1 *  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 17
* – cena niestandardowa
w Zespole Szkół Edukacyjnych nr 3   os. Pomorskie 13
w Zespole Edukacyjnym nr 6        ul. Przylep – 8 Maja
w Zespole Edukacyjnym nr 9 (SP nr 11)     ul. Spawaczy 3d
w Fila SJO “PERFEKT”                     ul. Sucharskiego 13
oraz
przy ul. Mechaników 111  – sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 11

PLUS BANK S.A     nr konta:     31 1680 1046 0000 3000 0540 8131

Cennik PERFEKT
  Ilość godzin Cena za godzinę Koszt kursu Płatność Forma opłaty
Grupy dziecięce
młodzieżowe 
60 x 45 min. 21 zł 1260 zł ratalna 9 x 140zł
Grupy dorosłych
60 x 45 min. 25 zł 1500 zł ratalna 3 x 500 zł
Kursy przygotowujące do matury -
- poziom B1/B2/C1
60 x 45 min. 23 zł 1380 zł ratalna 3 x 460 zł
Grupy dziecięce
3-6 lat
60 x 30 min. 12 zł 720 zł comiesięczna za ilość zajęć odbywających się
w danym miesiącu
  Cena dla grup 6-12 osób.
.
Cennik PERFEKT
  Ilość godzin Koszt kursu Płatność Forma płatności
Lekcje indywidualne
zajęcia konwersacyjne
pakiet 10 lekcji (45 min.) 620 zł opłata jednorazowa
Lekcje indywidualne
zajęcia konwersacyjne
pakiet 20 lekcji (45 min.) 1180 zł opłata jednorazowa
ZAPRASZAMY