Kursy stacjonarne

Dzięki naszym małym grupom (6-10 osób) znacznie wzrasta skuteczność nauczania, każdy uczeń jest zauważony i ma szansę na częste zabieranie głosu. Małe grupy sprzyjają nawiązywaniu bliższych i lepszych relacji pomiędzy uczącymi się a lektorem, dzięki czemu łatwiej określić indywidualne potrzeby słuchacza.

Na zajęciach ponadto wykorzystujemy różne metody pracy:
– oglądanie filmów obcojęzycznych
– tłumaczenie różnych tekstów (artykuły prasowe , piosenki, itp.)
– konwersacje indywidualne z uczniem w parach i w grupie
– w przypadku dzieci również: gry i zabawy, prace projektowe czyli połączenie umiejętności językowych i twórczych.

Jak co roku zapraszamy na kursy języków

Angielskiego                    Niemieckiego                  Francuskiego                  Hiszpańskiego

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Zapewniamy odpowiedni nadzór dydaktyczny

· Milą i twórczą atmosferę
· Możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie
bez ponoszenia konsekwencji finansowych
· Wszystkie poziomy nauczania
· Miesięczną odpłatność za pobieraną naukę
*dla grup dziecięcych
· Lektorów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym – NATIVE SPEAKER
· Certyfikat ukończenia kursu
· Dla grup dziecięcych – podręczniki GRATIS przy jednorazowej płatności za cały kurs,

Zajęcia odbywają się:

w Szkole Podstawowej nr 1 *  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 17
* – cena niestandardowa
w Zespole Szkół Edukacyjnych nr 2   ul. L. Staffa 10
w Zespole Edukacyjnym nr 6    ul. Przylep – 8 Maja
w Zespole Edukacyjnym nr 9 (SP nr 11)     ul. Spawaczy 3d
w Fila SJO “PERFEKT”    ul. Sucharskiego 13
oraz
przy ul. Mechaników 111  – sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 11

PLUS BANK S.A     nr konta:     31 1680 1046 0000 3000 0540 8131

Cennik PERFEKT
  Ilość godzin Cena za godzinę Koszt kursu Płatność Forma opłaty
Grupy dziecięce
młodzieżowe (6-8 osób) 
60 x 45 min. 28 zł 1680 zł ratalna 10 x 168 zł
Grupy dziecięce
klasy I-III   (9-10 osób)
60 x 45 min. 21 zł 1260 zł ratalna 10 x 126 zł
Grupy dziecięce
młodzieżowe 
LIGHT
32 x 60 min. 36 zł 1152 zł ratalna 10 x 116 zł
Grupy dorosłych
Kursy przygotowujące do matury i certyfikatów językowych
60 x 45 min. 33 zł 1980 zł ratalna 6 x 330 zł
Grupy dziecięce
3-6 lat
60 x 30 min. 20 zł 1200 zł ratalna 10 x 120 zł
  ZAPRASZAMY

Cennik PERFEKT
  Ilość godzin

do wykorzystania w bieżącym roku szkolnym*

Koszt kursu Płatność Forma płatności
Lekcje indywidualne
zajęcia konwersacyjne
pakiet 10 lekcji (45 min.) 830 zł opłata jednorazowa
Lekcje indywidualne
zajęcia konwersacyjne
. . .
ZAPRASZAMY