MontBlanc

Serdecznie zapraszamy na Wakacyjne Kursy Językowe. Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywają się w grupach jak i  w trybie indywidualnym.

Na zajęciach  wykorzystujemy różne metody pracy:
– oglądanie filmów obcojęzycznych
– tłumaczenie różnych tekstów (artykuły prasowe , piosenki, itp.)
– konwersacje indywidualne z uczniem w parach i w grupie
– w przypadku dzieci również: gry i zabawy, prace projektowe czyli połączenie umiejętności językowych i twórczych.

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Zapewniamy odpowiedni nadzór dydaktyczny

· Milą i twórczą atmosferę
· Wszystkie poziomy nauczania
· Lektorów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym
· Certyfikat ukończenia kursu

Zajęcia odbywają się:

w Filia SJO “PERFEKT”                                              ul. Sucharskiego 13
oraz
przy ul. Mechaników 111  – sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 11

PLUS BANK S.A     nr konta:     31 1680 1046 0000 3000 0540 8131

Cennik PERFEKT
  Ilość godzin Cena za godzinę Koszt kursu Płatność Forma opłaty
Grupy dziecięce
młodzieżowe 
10 x 45 min. 17 zł 170 zł jednorazowa przelew
Grupy dorosłych
10 x 45 min. 19 zł 190 zł jednorazowa przelew
  Cena dla grup 6-12 osób.
W przypadku mniejszej liczby osób w grupie cena może ulec nieznacznej zmianie
Cennik PERFEKT
  Ilość godzin Koszt kursu Płatność Forma płatności
Lekcje indywidualne
zajęcia konwersacyjne
pakiet 10 lekcji (45 min.) 530 zł jednorazowa przelew
Lekcje indywidualne
zajęcia konwersacyjne
pakiet 20 lekcji (45 min.) 1020 zł jednorazowa przelew
ZAPRASZAMY