Wpłaty  z tytułem  FERIE 2024 na nr konta:    31 1680 1046 0000 3000 0540 8131

Dokument bez tytułu

 

balwanki;
Dzień 1 Językowa Podróż do Australii
7:30 - 8:00 Przyprowadzenie dzieci. Omówienie planu dnia. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi ich zasadami.
8:00 - 8:30 Joga dla dzieci.
8:30 - 9:00 Przerwa na Śniadanie.
9:00 - 10:00 Zajęcia językowe- podróż do Australii.
10:00 - 12:00 Zabawa w terenie- szukamy angielskich nazw w mieście.
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 14:00 Zajęcia plastyczne – mapa Australii.
14:00 - 15:30 Zajęcia dowolne przy stolikach- gry planszowe, kreatywne zabawy z plastelina etc.
Dzień 2 Niezwykle zwierzęta.
7:30-8:00 Przyprowadzenie dzieci, poranne czynności. Zajęcia dowolne przy stolikach.
8:00-8:30 Zabawy ruchowe i integracyjne przy muzyce.
8:30-9:00 Przerwa na Śniadanie.
9:00-9:30 Wyjazd do Alpakowej Zagrody w Koźle.
9:30-12:00 Warsztaty plastyczne i ognisko z kiełbaskami.
12:00-13:00 Obiad.
13:30-14:30 Oglądanie bajki.
14:30-15:30 Zajęcia opiekuńcze.
Dzień 3 Dzień superbohatera.
7:30-8:00 Przyprowadzanie dzieci, poranne czynności, zajęcia dowolne przy stolikach.
8:00-8:30 Kalambury, zagadki, quizy zimowe.
8:30-9:00 Przerwa na Śniadanie.
9:00-11:00 Wyjście do kina.
10:30-12:00 Zwiedzanie Palmiarni.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-14:00 Ilustracja do obejrzanej bajki.
14:00-15:30 Zabawy sportowe na boisku.
Dzień 4 Językowa Podróż do Hiszpanii/ Francji
7:30-8:00 Przyprowadzanie dzieci, poranne czynności, zajęcia dowolne przy stolikach.
8:00-9:00 Hiszpańskie i francuskie śniadanie- wspólne przygotowanie.
9:00-11:00 Zajęcia językowe- podstawy języka hiszpańskiego i francuskiego.
11:00-12:00 Zajecia plastyczne- flaga Francji i Hiszpanii.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-13:30 Zabawy integracyjne.
13:30-14:00 Magiczne eksperymenty.
14:00-15:30 Zajęcia opiekuńcze.
Dzień 5 Zabawa, zabawa, zabawa
7:30-8:00 Przyprowadzanie dzieci, poranne czynności.
8:00-8:30 Zabawy dowolne przy stolikach.
8:30-9:00 Przerwa na Śniadanie.
9:00-10:00 Konkurs plastyczny- zimowy pejzaż.
10:00-12:30 Wyjście do Sali zabaw.
12:30-13:30 Obiad.
13:30-14:30 Zabawy ruchowe na boisku.
14:30-15:30 Podsumowanie warsztatów, rozdanie upominków i dyplomów.